Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Ngành công nghiệp quốc gia sản xuất vi động cơ phân tích và outlook

Theo "2013 - 2017 Trung Quốc của động cơ vi sản xuất công nghiệp, thị trường dự báo nhu cầu và kế hoạch chiến lược của báo cáo phân tích đầu tư" dữ liệu Hiển thị rằng trong năm 2012 Trung Quốc sản xuất công nghiệp quy mô doanh nghiệp có động cơ vi hơn 873, doanh thu hàng năm của 177.33 tỷ nhân dân tệ, lên tăng trưởng 21.02%; để đạt được một lợi nhuận tất cả của 11.863 tỷ nhân dân tệ, tăng 32.82%; Kích thước của tài sản đạt 117.749 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng dân số 14,16 cho % so với năm trước; bán hàng lợi nhuận của 22.198 tỷ nhân dân tệ, 14.94 phần trăm tăng so với năm trước tổng thể, 2012. năm của ngành công nghiệp hoạt động hiệu quả là tốt.

Dec 28, 2015