Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Chúng tôi phân tích tình hình phát triển ngành công nghiệp động cơ hiệu quả

Động cơ hiệu quả có nghĩa là động cơ tiêu chuẩn phổ quát với động cơ hiệu quả cao. Các động cơ hiệu quả với thiết kế động cơ mới, công nghệ mới và vật liệu mới, bằng việc giảm năng lượng điện từ, năng lượng nhiệt và năng lượng cơ học cân và cải thiện hiệu quả đầu ra. So với động cơ tiêu chuẩn, hiệu quả cao động cơ sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả là rất rõ ràng, thường hiệu quả trung bình có thể được tăng lên 4%.

Phù hợp với tiêu chuẩn GB18613-2012, Trung Quốc của sản xuất hiện tại và trong nhiều động cơ thấp hơn tiêu chuẩn yêu cầu của ba động cơ hiệu quả năng lượng. Hiệu quả trung bình là 87%, trong khi các nước phát triển đã thực hiện hiệu quả hiệu quả động cơ đã đạt đến hơn 91%. Ngoài ra, thống kê từ các bộ ngành công nghiệp và công nghệ thông tin cho thấy rằng trong nước hiệu quả động cơ động cơ sử dụng chiếm chỉ khoảng 5%.


Dec 28, 2015