Làm thế nào để lựa chọn động cơ Servo

Chọn loại động cơ servo, phụ thuộc chủ yếu vào các đặc tính vật lý của tải, các đặc tính làm việc của tải, yêu cầu hệ thống, và làm việc môi trường. Một khi các yêu cầu hệ thống để xác định, lựa chọn hình thức động cơ servo, điều đầu tiên để xem xét là bao nhiêu là sự lựa chọn thích hợp động cơ, xem xét các đặc tính vật lý của chính tải, bao gồm cả tải mô-men xoắn, quán tính và vân vân. Trong động cơ servo, thường đo mô-men xoắn hoặc lực lượng kích thước động cơ, vì vậy, chọn động cơ đầu tiên phải tính toán tải mô-men xoắn được chuyển đổi để trục động cơ hoặc kích thước của lực lượng. Tính toán mô-men xoắn yêu cầu ở lại sau khi một phần của sự cân bằng, thường chọn động cơ mô-men xoắn liên tục > = 1,3 lần tải mô-men xoắn, điều này sẽ đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của động cơ. Ngoài ra cũng cần phải tính toán quán tính tải chuyển đổi để kích thước của trục, thường chọn tải quán tính: cánh quạt quán tính < 5: 1, để đảm bảo các phản ứng nhanh chóng để hệ thống điện. Giữa động cơ và tải quán tính nếu không có,