Phương pháp kiểm soát động cơ tần số cảm ứng ba pha và các ứng dụng

Tần số là tần số của sức mạnh để thay đổi động cơ stator, do đó thay đổi biện pháp kiểm soát tốc độ của đồng bộ tốc độ. Hệ thống điều khiển tần số là chủ yếu là để cung cấp thiết bị chuyển đổi tần số

Biến tần năng lượng, biến tần có thể chia thành AC - DC - AC biến tần và AC - AC biến tần hai thể loại, hiện nay chủ yếu trong nước sử dụng biến tần AC - DC - AC. Tính năng:

Hiệu quả cao, tốc độ quá trình mà không có thêm thiệt hại;

Một loạt các ứng dụng, có thể được sử dụng để lồng động cơ không đồng bộ;

Phạm vi, tốc độ có độ chính xác cao, khó khăn;

Phức tạp kỹ thuật, chi phí cao, khó bảo trì và sửa chữa.

Phương pháp này là thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, tốc độ hiệu suất tốt hơn dịp.